Kadra organizacyjna i dydaktyczna działająca przez siedemnaście lat w MOSOC zdecydowała się na podtrzymanie dobrych tradycji i dobrej opinii na temat kształcenia w Białymstoku i po rocznej przerwie reaktywowała Ośrodek, odpowiadając tym, na zgłaszane zapotrzebowanie i wnioski rozczarowanych likwidacją uczestników szkoleń z całej Polski... więcej >>

 

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół około 50 wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych wywodzących się zarówno z organów administracji rządowej i samorządowej jak i z ośrodków akademickich, a także z policji, wojska i straży pożarnej szczebla wojewódzkiego i krajowego. Szczególnym kryterium przy doborze wykładowców jest nie tylko teoretyczna znajomość zagadnień, ale i wiedza pozwalająca łączyć teorie z praktyką.

Główne zadanie Ośrodka:

prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i sprawach obronnych.

Miejsce szkoleń:

  • szkolenia jednodniowe do 30 uczestników: baza Ośrodka w Białymstoku - "Sosnowe Zacisze", Kleosin, Osiedle Ignatki, ul. Leśna 20;,... więcej>>
 
Strony internetowe Białystok