Harmonogram szkoleń – 2019 I półrocze

Lp.

Data

Temat

Dni

Uwagi

1.

19-20
lutego

Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (w tym agregaty prądotwórcze)

2

Szkolenie podstawowe
+ egzamin

2.

26-28
lutego

Komendanci terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

3.

12-14
marca

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
w jednostkach samorządowych

3

Szkolenie podstawowe

4.

12-14
marca

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
w zakładach pracy

3

Szkolenie podstawowe

5.

19-21
marca

Kandydaci na instruktorów obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

6.

26-27
marca

Kierownicy zakładów pracy

2

Szkolenie podstawowe

7.

02-04
kwietnia

Posługiwanie się normą ATP 45 D

3

Szkolenie podstawowe

8.

09-10
kwietnia

Kompendium wiedzy obronnika – pracownicy ds.obronnych gmin i powiatów i zakładów pracy

2

Szkolenie specjalistyczne

9.

15-17
maja

Pracownicy ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych i zakładów pracy z całego kraju

3

Szkolenie doskonalące

10.

15-17
maja

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie

3

Szkolenie podstawowe

11.

28-30
maja

Kandydaci na instruktorów obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

12.

17-18
czerwca

Pracownicy ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych z woj. podlaskiego

2

Szkolenie doskonalące

13.

cały rok

Warsztaty nt informacji niejawnych


Szkolenie doskonalące

14.

cały rok

Szkolenia z powszechnej samoobrony wg zleceń


Szkolenia podstawowe
i doskonalące

15.

cały rok

Szkolenia składów osobowych formacji


Podstawowe
i doskonalące

16.

cały rok

Szkolenia obronne


Szkolenia specjalistyczne

17.

cały rok

Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych (na zlecenie wyjazdowe)


Szkolenie podstawowe

18.

cały rok

Inne wg tematyki zleceniodawcy (zarówno na miejscu jak i wyjazdowe)


Szkolenia podstawowe
i doskonalące

Harmonogram powyższy będzie na bieżąco modyfikowany poprzez wprowadzanie szkoleń wynikających ze zgłaszanych potrzeb, zmian w przepisach prawa, czy też konieczności realizacji nowych zadań.