Harmonogram szkoleń – 2018 II półrocze


Lp.

Data

Temat

Dni

Uwagi

1.

25-27
września

Komendanci terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

2.

02-04
października

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 
w jednostkach samorządowych

3

Szkolenie podstawowe

3.

02-04
października

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 
w zakładach pracy

3

Szkolenie podstawowe

4.

09-11
października

Kandydaci na instruktorów obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

5.

15-16
października

Kierownicy zakładów pracy

2

Szkolenie podstawowe

6.

17-18
października

Kompendium wiedzy obronnika – pracownicy ds. obronnych gmin i powiatów

2

Szkolenie specjalistyczne

7.

23-25
października

Posługiwanie się normą ATP 45 D

3

Szkolenie podstawowe

8.

07-09 listopada

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 
w jednostkach samorządowych i zakładach pracy

3

Szkolenie doskonalące

9.

cały rok

Warsztaty nt informacji niejawnych

 

Szkolenie doskonalące

10.

cały rok

Szkolenia z powszechnej samoobrony wg zleceń

 

Szkolenia podstawowe
i doskonalące

11.

cały rok

Szkolenia składów osobowych formacji

 

Podstawowe
i doskonalące

12.

cały rok

Szkolenia obronne

 

Szkolenia specjalistyczne

13.

cały rok

Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych (na zlecenie wyjazdowe)

 

Szkolenie podstawowe

14.

cały rok

Inne wg tematyki zleceniodawcy (zarówno na miejscu jak i wyjazdowe)

 

Szkolenia podstawowe
i doskonalące

Harmonogram powyższy będzie na bieżąco modyfikowany poprzez wprowadzanie  szkoleń wynikających  ze zgłaszanych potrzeb, zmian w przepisach prawa, czy też konieczności realizacji nowych zadań.