Harmonogram szkoleń – 2020 II półrocze

Lp.

Data

Temat

Dni

Uwagi

1.

13-15
października

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządowych

3

Szkolenie podstawowe

2.

20-22
października

Komendanci terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

3.

20-22
października

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w zakładach pracy

3

Szkolenie podstawowe

4.

cały rok

Szkolenia z powszechnej samoobrony wg zleceń

Szkolenie podstawowe
i doskonalące

5.

cały rok

Szkolenia składów osobowych formacji

Szkolenie podstawowe
i doskonalące

6.

cały rok

Szkolenia obronne

Szkolenia specjalistyczne

7.

cały rok

Kierownicy powiatowych jednostek
organizacyjnych (na zlecenie wyjazdowe)

Szkolenie podstawowe

8.

cały rok

Inne wg tematyki zleceniodawcy
(zarówno na miejscu jak i wyjazdowe)

Szkolenie podstawowe
i doskonalące

Harmonogram powyższy będzie na bieżąco modyfikowany poprzez wprowadzanie szkoleń wynikających ze zgłaszanych potrzeb, zmian w przepisach prawa, czy też konieczności realizacji nowych zadań.