Harmonogram szkoleń – 2018 I półrocze


Lp.

Data

Temat

Dni

Uwagi

1.

13-14
lutego

Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (w tym agregaty prądotwórcze)

2

Szkolenie podstawowe
+ egzamin

2.

27 lutego -
01 marca

Komendanci terenowych i zakładowych formacji obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

3.

06-08
marca

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 
w jednostkach samorządowych

3

Szkolenie podstawowe

4.

06-08
marca

Pracownicy ds. obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 
w zakładach pracy

3

Szkolenie podstawowe

5.

13-15
marca

Kandydaci na instruktorów obrony cywilnej

3

Szkolenie podstawowe

6.

19-20
marca

Kierownicy zakładów pracy

2

Szkolenie podstawowe

7.

05-06
kwietnia

Kompendium wiedzy obronnika – pracownicy ds. obronnych gmin i powiatów

2

Szkolenie specjalistyczne

8.

10-12
kwietnia

Posługiwanie się normą ATP 45 D

3

Szkolenie podstawowe

9.

04-05
czerwca

Pracownicy ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych z woj. podlaskiego

2

Szkolenie doskonalące

10.

11-13
czerwca

Pracownicy ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego jednostek samorządowych i zakładów pracy z całego kraju

3

Szkolenie doskonalące

11.

11-13
czerwca

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie

3

Szkolenie podstawowe

12.

cały rok

Warsztaty nt informacji niejawnych

 

Szkolenie doskonalące

13.

cały rok

Szkolenia z powszechnej samoobrony wg zleceń

 

Szkolenia podstawowe
i doskonalące

14.

cały rok

Szkolenia składów osobowych formacji

 

Podstawowe
i doskonalące

15.

cały rok

Szkolenia obronne

 

Szkolenia specjalistyczne

16.

cały rok

Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych (na zlecenie wyjazdowe)

 

Szkolenie podstawowe

17.

cały rok

Inne wg tematyki zleceniodawcy (zarówno na miejscu jak i wyjazdowe)

 

Szkolenia podstawowe
i doskonalące

Harmonogram powyższy będzie na bieżąco modyfikowany poprzez wprowadzanie  szkoleń wynikających  ze zgłaszanych potrzeb, zmian w przepisach prawa, czy też konieczności realizacji nowych zadań.