1. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO OSÓB EKSPLOATUJĄCYCH URZĄDZEŃIA, INSTALACJE I SIECI (W TYM AGREGATY) + EGZAMIN

2. KOMENDANCI TERENOWYCH I ZAKŁADOWYCH FORMACJI OBRONY CYWILNEJ - szkolenie podstawowe.

3. PRACOWNICY DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI ORAZ ZARZĄDZ. KRYZYS. W JEDNOST. SAMORZĄD. ORAZ W ZAKŁAD. PRACY - szkolenie podstawowe.

4. KIEROWNICY ZAKŁADÓW PRACY - szkolenie podstawowe.

5. KOMPENDIUM WIEDZY OBRONNIKA - szkolenie specjalistyczne.doc

6. KANDYDACI NA INSTRUKTORÓW OBRONY CYWILNEJ - szkolenie podstawowe

7. POSŁUGIWANIE SIĘ NORMĄ ATP 45D - szkolenie podstawowe

8. PRACOWNICY DS.OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH ORAZ ZAKŁADÓW PRACY Z CAŁEGO KRAJU - szkolenie doskonalące

9. STAROSTA, PREZYDENT, BURMISTRZ, WÓJT I ICH ZASTĘPCY – szkolenie podstawowe.

Kliknij na któryś z powyższych linków aby pobrać wybraną ofertę oraz Zapisz... aby zapisać ją na dysk.

Design by Albert Kowalewski Copyright © 2008

statystyka